פרטי תקופת ההשקעה

{{ form.startAge }}
120 0
{{ form.endAge }}
120 0
גיל הכניסה לא יכול להיות גדול מגיל התום.

פרטי הקופות

תשואה ברוטו:
{{ grossYield }}%
שיעור דמי ניהול מצבירה:
{{ managementFee }}%
מינימום הפקדה חודשית מינימלית עומדת ע"ס 150 ₪
לא ניתן להפקיד יותר מ70000 ש"ח בשנה
סה"כ הפקדות לשנה: ₪{{ yearlyDeposits | ynaCurrency }}

חסכון צפוי לתום תקופה

  • סה"כ הפקדות לכל התקופה: ₪{{ results.totalMonthlyNoYield | ynaCurrency }}
  • הפקדה חד-פעמית: ₪{{ results.totalOnetime | ynaCurrency }}
  • סה"כ רווחים בש"ח: ₪{{ results.yield | ynaCurrency }}
  • סה"כ צבירה בתום התקופה: ₪{{ results.total | ynaCurrency }}

לידיעתך:
מדובר בהמחשה בלבד ולכן רווחי ההשקעה והתמורה אינם מובטחים וקיימת אפשרות לתשואה שלילית.
ייתכן והתוצאות בפועל יהיו טובות או גרועות יותר מהמוצג בהמחשה. סכום החיסכון דלעיל מבוססים על הנחה כי מדד המחירים לצרכן הינו 0%.

שימוש במחשבון אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות מתאים המתבסס על הנתונים והצרכים הספיציפיים של המשתמש.
המחשבון הוא כלי עזר טכני והשימוש בו הינו על אחריות המשתמש בלבד. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא עקב השימוש במחשבון.

לאתר

מדובר בהמחשה בלבד ולכן רווחי ההשקעה והתמורה אינם מובטחים וקיימת אפשרות לתשואה שלילית. ייתכן והתוצאות בפועל יהיו טובות או גרועות יותר מהמוצג בהמחשה. סכום החיסכון דלעיל מבוססים על הנחה כי מדד המחירים לצרכן הינו 0%. שימוש במחשבון אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות מתאים המתבסס על הנתונים והצרכים הספציפיים של המשתמש. המחשבון הוא כלי עזר טכני והשימוש בו הינו על אחריות המשתמש בלבד. אלטשולר שחם לא תהיה אחראית לנזק מכל סוג שהוא עקב השימוש במחשבון.

Y&A בניית אתרים